Handelsundersøgelse

Ved salg bør der foretages en handselsundersøgelse for dokumentation af hestens sundhedstilstanden uanset salgspris. Inden handelsundersøgelsen kan foretages skal køber og sælger udfylde og underskrive en forhåndsaftale og sende den til dyrlægen. 
Praksis anbefaler desuden at de handlende parter udfylder en købekontrakt der er udformet af Dansk Varmblod i samarbejde med Lett advokaterne og Mediehuset Wiegaarden.

HorseVet Thy lægger en ære i grundighed ved handselsundersøgelser - det er din tryghed som både køber og sælger for hesten er undersøgt så udførligt som muligt i handelssituationen! 
Ved undersøgelsen skal hesten skal igennem en række udførlige undersøgelser i henhold til Den Danske Dyrlægeforenings standarder (Den Blå Attest). Undersøgelsen kræver tilstedeværelsen af en hestekyndig der kan mønstre, longere m.m. Der kan desuden tilvælges røntgen og rideprøve, hvilket anbefales ved køb/salg af rideheste.

Det er en sjældenhed at undersøge en hest uden bemærkninger. Der kan fx være et overfladisk sår, tandspidser, balleforskydning eller behov for beskæring. Det er dyrlægens opgave at notere alle fund uanset størrelse og betydning og lave en helhedsvurdering på baggrund heraf. 
Hertil kan det vurderes at være nødvendigt med yderligere undersøgelser som fx røntgen af ryg eller ultralydsscanning, for at kunne sige noget endegyldigt om sundhedstilstanden d.d.

Efter endt undersøgelse udfærdiges Den Blå Attest elektronisk - den kan bruges til forsikring inden for 14 dage efter undersøgelsen.

Handelskontrakt DV.pdf