Gødningsundersøgelse

Alle heste har en eller anden form for parasitbyrde - dog er ikke alle generede heraf. For at monitorere besætningens ormebyrde bør der foretages gødningsprøver på alle heste hhv. forår og efterår. Gødningen undersøges i mikroskop for spolorm, cyathostomer, bændelorm og blodorm. Det anbefales samtidigt at lave larvedyrkning for strongylider.

Prøven opsamles på følgende måde: 
1-2 friske gødningsknolde tages med pose fra toppen af pæren. Prøven skal være uden tilblanding af strøelse. Al luft presses ud inden der bindes knude. På posen angives hestens navn og alder tydeligt. Gødningsprøven kan opbevares mørkt og køligt (5 °C) i op til 24 timer inden den analyseres. 
Prøver kan afleveres hos praksis efter aftale eller ved konsultation.

Blanket til gødningsundersøgelse findes herunder.