Halthed

Haltheder kan forekomme af mange forskellige former for traumer. En halthedsundersøgelse udføres for at

  1. lokalisere haltheden,
  2. vurdere dens  karakter og grad. 
Det gøres med grundig halthedsdiagnostik ved undersøgelse af hestens bevægeapparat på staldgangen og ved mønstring, bøjeprøve, longering og evt. rideprøve. Halthedsgraden vurderes på skala fra 1-5.
For videre udredning anvender praksis en række redskaber
  • ledningsanalgesi/blokader af nervegrene
  • ledanalgesi/blokade af led
  • ultralydsscanning
  • røntgen 

Før disse redskaber tages i brug indføres en dialog med ejer om fund og vurdering samt rådgivning af den videre udredning og behandlingsforløbet.  

Efter endt skadesforløb kan der udleveres et genoptræningsprogram tilpasset til den indviduelle hest.